🙂 Your good helpers

 1. Can I recommend a site https://codebeautify.org/ as your good helper
  You will find here various converters, editors, format transfers, and many other tools.

 2. PulseCMS great to work with Markdown (not just the text).
  Demo how you can use Markdown is here: http://mdp.tylingsoft.com/
  There is also a link to Github.

 3. Do you know where Pulse stores bugs?
  Open the folder: pulsecore/storage/log/.
  If you only find “index.html”, it’s good.
  However, often there will find something like “error_log_2017_09_25”.
  Open error_log_ in the text editor. There are records of errors for the whole day.
  There probably find undefined variable "$new".
  You do not want additional entry variable"$new" in "error_log_"?
  In config.php, define the variable "$new".
  A. „$new = ‘Here I am, variable new’; = Check where the text appears.
  B. $new = ''; It will not be in “error_log_”.
  C. How to use? Assign an introductory text to the variable "$ new", breadcrumb or something similar.

I apologize for the delay of the translation.

---------------------SK--------------------

 1. Ako dobrého pomocníka Vám môžem odporučiť stránku
  https://codebeautify.org/.
  Nájdete tu, rôzne konvertory, editory, prevody formátov a mnoho ďalších pomôcok.
 2. PulseCMS skvele pracuje s Markdown (nielen s textom).
  Demo, ako môžete použiť Markdown je tu.: http://mdp.tylingsoft.com/
  Tiež je tam odkaz na Github.
 3. Viete kam odkladá Pulse záznamy chýb?
  Otvorte si zložku: pulsecore/storage/log/.
  Pokiaľ tam nájdete iba „index.html“ , je to dobre.
  Avšak, často tam nájdete niečo podobné „error_log_2017_09_25“.
  Otvorte error_log_ v textovom editore. Sú tam záznamy chýb pre celý deň.
  Pravdepodobne tam nájdete nedefinovanú premennú „$new“.
  Nechcete zapĺňať „error_log_“ ? Definujte vo vašom config.php premennú „$new“.
  A. ``$new ='Ja som new'; = skontrolujte kde sa Vám zobrazí uvedený text. B.$new =` ‘’; Nebude sa zobrazovať v „error_log_“.
  C. Priraďte premennej „$new“ úvodný text, breadcrumb, alebo niečo podobné.

Pod čiarou.
Najlepšia reklama, je pochvalná reklama, Keď ľudia hovoria o dobrej veci.
Najhoršia reklama je samochvála. Múdry ľudia hovoria, “samochvála smrdí”.

IvaRo

nie každý môže hovoriť po slovensky

This topic was automatically closed after 11 hours. New replies are no longer allowed.